Wij ondersteunen gemeentes om actief en gezond in beweging te komen.

wat doen wij

sporthulpverlening | leefstijl coaching | sportstimulering & participatie.

ADVIES

Wij geven advies bij het opzetten van duurzaam sportprogramma’s en stimuleringsprogramma’s. Wij maken de koppeling van gezond-, sociaal- en sportief bewegen door een analyse te maken van de psychosociale factoren van de doelgroep. Na analyse wordt een ‘sportplan op maat’ aangeboden. Tevens adviseren wij gemeente, zorginstellingen en hulpverleners over het ‘sportplan op maat’. Ons advies is gericht op de toepassing van het ‘sport-inclusief denken’ waarin de deelnemer centraal staat.

ONDERSTEUNING

Wij bieden ondersteuning bij het uitvoeren ‘sportplan op maat’. Wij informeren de hulpverleners en de doelgroep en zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Wij ondersteunen het management om daadkracht te geven aan het ‘sportplan op maat’. De ondersteuning is gericht op het ‘sport-inclusief denken’.

UITVOERING

Na een gedegen voorbereiding geven wij uitvoering aan het ‘sportplan op maat’. De uitvoering is in handen van Sport Advies Nederland i.s.m. de doelgroep, hulpverleners en managers van desbetreffende zorg- en welzijnsorganisaties. De uitvoering van het sportplan staat onder toezicht van het team Sociaal Bewegingsagogie & Sport.

EVALUATIE

Het team Sociaal bewegingsagogiek & Sport zal i.s.m. de doelgroep, hulpverleners en managers periodiek evaluatiemomenten kiezen waar de verbeter- en veranderpunten van het sportplan kan worden aangepakt. In het sportplan wordt ook de behaalde doelen, positieve ervaringen en aandachtspunten genoemd. Het sportplan is dynamisch in zijn voortgang wat voorwaarde is voor een duurzaam sportaanbod.

OVER ONS

Opgericht in het jaar 2000
EEN GERICHT EN PASSEND SPORT AANBOD

Sport Advies Nederland is opgericht in 2000, als sportaanbieder sportstimulering gehandicaptesport. Sportieve maatwerk geeft de gehandicapte medemens kans sportief mee te doen in de samenleving. Het doel hierbij is het bevorderen van de gezondheid en maatschappelijke participatie. 

In de afgelopen jaren is Sport Advies Nederland een maatschappelijk sportorganisatie met de focus op het ‘sportinclusief denken’, 'sport op maat' als middel voor alle burgers in Nederland. De sportieve kansen biedt mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Rekening houden met de specifieke wensen, behoeftes, interesse en kwaliteiten biedt sport meer dan alleen sportieve perspectief namelijk het optimaal functioneren van de psychosociale gezondheid.

Sport Advies Nederland geeft op aanvraag presentaties, voorlichting, workshops en scholing (Sporthulpverlening, Leefstijl coaching en Sportstimulering & Participatie).

  • Behoeften
  • INTERESSE'S
  • MOGELIJKHEDEN
  • KWALITEITEN

ONS TEAM

We stellen u graag voor aan ons team
Uploaded image

Frans van Leeuwen

Psychosociaal bewegingsagoog Lichaamsgericht therapeut
35 jaar werkervaring in het bewegingsagogisch en therapeutisch werkveld en sportstimulering met kansarmen uit de samenleving
Uploaded image

Sandra Haan

Bureaumanager
Als bureaumanager zorgt zij voor de juiste afstemming van mogelijkheden tussen de diverse partijen van lokaal overheid, ggz, welzijn en sport. 15 jaar ervaring als Docent Weerbaarheid & Zelfverdediging voor meiden.

Neem contact op

We horen graag van u.